گزارش ریاست محترم انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

بیانیه انجمن شنوایی شناسان ایران
مرداد 21, 1400
برنامه رادیو سلامت در مورد روز جهانی شنوایی شناس
آبان 17, 1400

گزارش ریاست محترم انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

ریاست محترم انجمن علمی شنوایی شناسی ایران جناب آقای دکتر خسرو گورابی در پایان 60 روز فعالیت دوره ششم هیات در شش برنامه ویدیویی
به شرح این فعالیت ها پرداختند
برای دیدین این گزارشات ویدیویی می توانید به لینک هاذیل مراجعه کنید

گزارش رییس انجمن علمی ۱

گزارش رییس انجمن علمی ۲

سومین گزارش ریاست انجمن علمی شنوایی شناسی

پنجمین  گزارش ریاست محترم انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

ششمین  گزارش ریاست محترم انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟