تعرفه

خرداد 18, 1399

اعتراض انجمن شنوایی شناسان ایران به تعرفه سال ۹۹

انجمن شنوایی شناسان ایران در نامه ای به رییس جمهور مراتب اعتراض خود را به تعرفه خدمات شنوایی شناسی برای سال ۹۹ اعلام نمود Loader Loader1
خرداد 18, 1399

تعرفه پیشنهادی انجمن شنوایی شناسان ایران برای سال 1399

انجمن شنوایی شناسان ایران تعرفه خدمات شنوایی شناسی را برای سال 1399 اعلام نمود تعرفه سال 99 شنوایی شناسی
خرداد 18, 1399

پاسخ دفتر ریاست محترم جمهوری با نامه اعتراضیه انجمن شنوایی شناسان ایران در مورد تعرفه های سال 99

معاون احرایی و ریاست دفتر نهاد ریاست جمهوری طی دو نامه به وزیر بهداشت و  مدیر کل حوزه وزارتی مراتب اعتراض انجمن شنوایی شناسان ایران را […]
دی 8, 1400

وبینار مروری بر ارزیابی های پایه در شنوایی شناسی

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟